Podaci o nekretnini

Kancelarijski prostor u Kralja Petra - Centar

  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354730
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354731
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354732
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354733
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354735(1)
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354736
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354737
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354738
  • reprezentativan-poslovni-prostor-u-centru-gra-5425634469362-71787354739